Německo – Advent - Pasov

Jednodenky

Termíny:
1.12., 8.12., 15.12.


410 Kč


Město na soutoku tří řek nazývané ,, německé Benátky “.

Prohlídka památek města na soutoku řek Dunaj, Inn a Ilz, mezi nimiž vyniká dóm sv. Štěpána s patrně největšími chrámovými varhanami na světě. Barokní podobu města vytvořili italští barokní mistři v 17. stol., kteří pracovali také v České republice. V osobním volnu návštěva vánočního trhu nebo nákupy v centru nebo v obchodních domech na nákupní třídě.

Odjezd: v 07.30 hod – Č. Budějovice – Mariánské náměstí, návrat ve večerních hodinách

Cena zájezdu zahrnuje

  • doprava autobusem
  • průvodce

„Proti blbosti i bohové bojují marně.“ Jan Werich